Služby

Ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo, orientáciu v súčasných legislatívnych zmenách,  pomôžeme a dokážeme identifikovať a popísať vývoj aktivít. 

Manažment dokumentov pre každý Vás zámer. 

Konzultácie, zastupovanie, spracovanie žiadostí a podkladov na štátnu a verejnú správu, manažment súhlasných stanovísk v oblasti environmentálnej, kultúrnej a všetkých stupňoch stavebného konania, environmentálneho vyhodnotenia rizík a riešení.

Vieme Vám pomôcť pri spracovaní rôznych žiadostí a prípravy  o nenávratné finančné príspevky financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov.

Podnikateľské poradenstvo:


  • podnikanie a ako s tým žiť ? 
  • poradenská činnosť v oblasti tvorby, prípravy a realizácie obchodných, investičných a kombinovaných projektov
  • spracovanie prípravy a tvorby projektov
  • technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov výberom jednotlivých prvkov do množiny výsledku

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT


Ponúkame Vám organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov. 


Zabezpečíme Vám dodávateľsky kvalitných ľudí, ktorí navrhované riešenia budú pre Vás pripravovať, sledovať a zabezpečovať počas trvania celého projektu. 

Budeme Vašou dušou projektu.

© 2019 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!