Služby

Ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo, orientáciu v súčasných legislatívnych zmenách,  pomôžeme a dokážeme identifikovať a popísať vývoj aktivít. 

Manažment dokumentov pre každý Vás zámer. 

Konzultácie, zastupovanie, spracovanie žiadostí a podkladov na štátnu a verejnú správu, manažment súhlasných stanovísk v oblasti environmentálnej, kultúrnej a všetkých stupňoch stavebného konania, environmentálneho vyhodnotenia rizík a riešení.

Vieme Vám pomôcť pri spracovaní rôznych žiadostí a prípravy  o nenávratné finančné príspevky financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov.

Podnikateľské poradenstvo:


  • podnikanie a ako s tým žiť ? 
  • poradenská činnosť v oblasti tvorby, prípravy a realizácie obchodných, investičných a kombinovaných projektov
  • spracovanie prípravy a tvorby projektov
  • technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov výberom jednotlivých prvkov do množiny výsledku

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT


Ponúkame Vám organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov. 


Zabezpečíme Vám dodávateľsky kvalitných ľudí, ktorí navrhované riešenia budú pre Vás pripravovať, sledovať a zabezpečovať počas trvania celého projektu. 

Budeme Vašou dušou projektu.

© 2019 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky