príležitosť, poznanie, zmysel

Vitajte na našich stránkach

Sme tu pre vás a tešíme sa na Vaše požiadavky. 

Príležitosť nám niekedy postaví do cesty prekážky, s ktorými sa musíme popasovať a často nám náhoda pomôže tým, že stretneme niekoho, kto nás vypočuje a zo svojich skúseností vytvorí pohľad na situácie a dokáže popísať, čo sami nevidíme a riešenie príde zrazu samo ...

Poznanie nám dáva možnosť ďalšie kroky robiť s istotou a odvážnejšie, poznanie a vzdelávanie sa, hľadanie informácii a odpovedí na otázky nás posúva bližšie k cieľom, ktoré v sebe nosíme a napĺňame zmysel nášho bytia ... 

Zmysel sa snažíme hľadať ako roky plynú, aby nás napĺňal náš život, práca, rodina, ľudia okolo nás, príroda a všetko, čo nám dni prinášajú ... 

Čo ponúkame

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo, orientáciu v súčasných zmenách, dokážeme identifikovať a popísať vývoj aktivít ako aj ich nasmerovanie k očakávanému výsledku. Vieme Vám pomôcť pri spracovaní dát, nasmerovať ciele, vyhodnotiť dáta, vytvoriť štatistický základ pre tvorbu plánov a vytvárať návrhy postupov 

 

 • poradenskú činnosť, analýzy a štatistické vyhodnotenia
 • vypracovanie postupov pre naplnenie cieľov
 • technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov

KONZULTÁCIE

Ponúkame Vám organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov

Zabezpečíme Vám dodávateľsky kvalitných ľudí, ktorí navrhované riešenia budú pre Vás pripravovať, sledovať a zabezpečovať počas trvania celého projektu.


PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 • posúdenie vhodnosti vybraných lokalít klienta na výstavbu
 • preverenie právneho stavu nehnuteľností
 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí v teréne
 • posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska inžinierskej činnosti
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami
 • zabezpečenie vyjadrení a stanovísk pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 
 • manažment dokumentov na inštitúciách ako IKŽ, SIŽP, KPÚ, MŽP, ŠOP, MH, MK a podobne
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • organizovanie a vyhodnotenie tendrov na zhotoviteľa investičných zámerov a plánov
 • odborné poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • spolupráca s projektantom
 • obstaranie východiskových podkladov pre klienta, spracovanie analýzy a postupu

Rýchly kontakt

Napíšte nám

OBONA s.r.o.
Tolstého 5, Bratislava, 811 06
lubos@obona.info

Zavolajte

+421 905 225 737

© 2019 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!