príležitosť, poznanie, zmysel

Vitajte na našich stránkach

Sme tu pre vás a tešíme sa na Vaše požiadavky. 

Príležitosť nám niekedy postaví do cesty prekážky, s ktorými sa musíme popasovať a často nám náhoda pomôže tým, že stretneme niekoho, kto nás vypočuje a zo svojich skúseností vytvorí pohľad na situácie a dokáže popísať, čo sami nevidíme a riešenie príde zrazu samo ...

Poznanie nám dáva možnosť ďalšie kroky robiť s istotou a odvážnejšie, poznanie a vzdelávanie sa, hľadanie informácii a odpovedí na otázky nás posúva bližšie k cieľom, ktoré v sebe nosíme a napĺňame zmysel nášho bytia ... 

Zmysel sa snažíme hľadať ako roky plynú, aby nás napĺňal náš život, práca, rodina, ľudia okolo nás, príroda a všetko, čo nám dni prinášajú ... 

Čo ponúkame

PODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVO

Ponúkame Vám podnikateľské poradenstvo, orientáciu v súčasných zmenách, dokážeme identifikovať a popísať vývoj aktivít ako aj ich nasmerovanie k očakávanému výsledku. Vieme Vám pomôcť pri spracovaní dát, nasmerovať ciele, vyhodnotiť dáta, vytvoriť štatistický základ pre tvorbu plánov a vytvárať návrhy postupov 

 

 • poradenskú činnosť, analýzy a štatistické vyhodnotenia
 • vypracovanie postupov pre naplnenie cieľov
 • technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov

KONZULTÁCIE

Ponúkame Vám organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie, medzinárodných organizácií, štátnych a súkromných grantov

Zabezpečíme Vám dodávateľsky kvalitných ľudí, ktorí navrhované riešenia budú pre Vás pripravovať, sledovať a zabezpečovať počas trvania celého projektu.


PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 • posúdenie vhodnosti vybraných lokalít klienta na výstavbu
 • preverenie právneho stavu nehnuteľností
 • zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí v teréne
 • posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska inžinierskej činnosti
 • prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami
 • zabezpečenie vyjadrení a stanovísk pre územné rozhodnutie a stavebné konanie 
 • manažment dokumentov na inštitúciách ako IKŽ, SIŽP, KPÚ, MŽP, ŠOP, MH, MK a podobne
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • organizovanie a vyhodnotenie tendrov na zhotoviteľa investičných zámerov a plánov
 • odborné poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov
 • spolupráca s projektantom
 • obstaranie východiskových podkladov pre klienta, spracovanie analýzy a postupu

Rýchly kontakt

Napíšte nám

OBONA s.r.o.
Tolstého 5, Bratislava, 811 06
lubos@obona.info

Zavolajte

+421 905 225 737

© 2019 Spoločnosť. Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky